Дружеството

Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД е дружество, специализирано в проект мениджмънт, инвестиционен и строителен контрол. Инвестиционната програма обхваща проекти в областта на жилищното, индустриалното и офисното строителство, намиращи се на територията на цялата страна. На компанията е поверено ежедневното управление на широко-мащабните инвестиционни проекти на групата Линднер в България, както и на други инвеститори.

Проектите на Линднер започват със закупуването на подходящия парцел земя за изграждането на съответния комплекс и завършват с въвеждането на бъдещите ползватели на сградите в тях. Линднер е инвеститорът на забележителния проект Бизнес Парк София. Разработването на Бизнес Парк София въведе в България изключително високи стандарти в строителния сектор и в областта на инвестициите в недвижими имоти. Името Линднер се превърна в синоним на модерни технологии, на смели и успешни инвестиционни проекти, както и на изключителна надеждност. Линднер и Бизнес Парк София ЕООД бяха удостоени със Сертификат за Първи клас Инвестиция от Българската Агенция за Инвестиции за проекта Бизнес Парк София.

За контакти

Тел. +359 2 489 9777
Е-поща: office[at]Lindner-im.com

Проекти

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД реализира множество проекти през последните години, сред които:
» проектите