АББ България, Kлон Раковски

Във Връзка с експанзията си в България АББ простъпи към разширяване на предприятие за електро-компоненти за ниско и средно напрежение. Обхватът на услугите на „Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД включва Проектиране и Проект мениджмънт. Застроената площ на фабриката възлиза на около 16.000м ², от които 14.000 м² - производствено хале и 2.000 м² - офисни площи.

Проектирането започна през септември 2012 г. а скоро след това, на 6-ти декември 2012г. се състоя Първа копка на обекта. Успешно въвеждане в експлоатация през октомври 2013г.