Кампус Лозен Парк

На 10.10.2023г. се състоя Първата копка на Училище и детска градина, част от „Кампус Лозен Парк“, които ще се реализират в дългосрочно партньорство с Uwekind International School. „Кампус Лозен Парк“ ще предлага образование и неформално обучение, свързано с култура, изкуства, езици и спорт в рамките на ж.к. Лозен Парк, сред природа и в непосредствена близост до планината. С този проект немският инвеститор „Линднер“ се стреми да реализира една сигурна и по-добра среда за обучение и развитие на децата. „Кампус Лозен Парк“ бе удостоен със сертификат за Инвестиция Клас А за изграждане на иновативна образователна инфраструктура и се планира да стартира своите дейности през есента на 2025 г. Първоначалната инвестиция на „Линднер“ в проекта възлиза на 15 млн.лв.