Теси, Фабрика

 „Фабрика за електрически бойлери към производствена дивизия електрически бойлери“, гр. Шумен на компанията „Теси“ООД. Теси е лидер в производството на електроуреди в България, а през последните години все по-застъпена на пазара и в други европейски страни. На „Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД“ бяха поверени услугите по проект мениджмънт.

Обектът се състои от:

  • Административна сграда със застроена площ около 1700кв.м.;
  • Нова производствена и складова сграда включително топли връзки и транспортен коридор с площ около 2630 кв.м.

Подготвителните дейности стартираха през юли 2015г. и обектът бе завършен през пролетта на 2016-та година.