Теси, Логистичен център

Нова логистична база на ''ТЕСИ'' ООД към съществуваща производствена сграда  в град Шумен.  Логистичният център представлява еднообемно хале с две основни зони – складова и товаро-разтоварна. За нуждите на новата сграда е развита и нова административно-битова зона в обема на съществуващата сграда.

Технико-икономически показатели:

  • Застроена площ - 21576.09 м²
  • Разгъната застроена площ - 23474.97 м²