Инвестиционен контрол

Компанията отговаря за ежедневното управление на широко-мащабните инвестиционни проекти на групата Линднер в България, както и на други инвеститори. Повече за проектите на Линднер Имобилиен Мениджмънт може да прочетете тук:  » Проекти

За целта тя разполага с всички необходими специалисти – високо квалифицирани инженери по всички части, архитекти, маркетинг специалисти, юрисконсулт, както и счетоводен отдел.

За контакти

Тел. +359 2 489 9777
Е-поща: office[at]Lindner-im.com

Проекти

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД реализира множество проекти през последните години, сред които:
» проектите