Услуги

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД е дружество, специализирано в следните услуги:

Компанията отговаря за ежедневното управление на широко-мащабните инвестиционни проекти на групата Линднер в България, както и на други инвеститори. За целта тя разполага с всички необходими специалисти – високо квалифицирани инженери по всички части, архитекти, маркетинг специалисти, юрисконсулт, както и счетоводен отдел.
Високите стандарти, които прилагаме, водят до изключителна удовлетвореност от страна на нашите клиенти и превърнаха името Линднер в синоним на модерни технологии, на смели и успешни инвестиционни проекти, както и на изключителна надеждност.

За контакти

Тел. +359 2 489 9777
Е-поща: office[at]Lindner-im.com

Проекти

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД реализира множество проекти през последните години, сред които:
» проектите