Визия

Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД въвежда, разработва и реализира в България иновативни проекти в областта на недвижимите имоти, които подчертават и залагат на ценностите на съвременния живот като функционалност, комфорт, сигурност и качество на живот.

Компанията осигурява комплексни услуги по Проект мениджмънт и е предпочитан партньор в инвестиционните проекти на редица големи местни и международни инвеститори. За целта тя разполага с всички необходими специалисти – високо квалифициран проект-мениджърски екип, инженери по всички части, архитекти, маркетинг специалисти, юрисконсулт, както и счетоводен отдел.

Високите стандарти, които прилагаме, водят до изключителна удовлетвореност от страна на нашите клиенти и превърнаха името Линднер в синоним на модерни технологии, на смели и успешни инвестиционни проекти, както и на изключителна надеждност.

За контакти

Тел. +359 2 489 9777
Е-поща: office[at]Lindner-im.com

Проекти

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД реализира множество проекти през последните години, сред които:
» проектите