Членства

Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД е член на:

  • Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)
  • Американската Търговска Камара в България (Ам Чам)
  • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

За контакти

Тел. +359 2 489 9777
Е-поща: office[at]Lindner-im.com

Проекти

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД реализира множество проекти през последните години, сред които:
» проектите