Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

Един изключително интересен проект на „Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД е „Логистичен център за готова продукция и следпродажбено обслужване“ на компанията Liebherr в България, където компанията ни извърши услуги по Проектиране и Проект мениджмънт.

Обектът се намира до гр.Пловдив и включва следните сгради:

  • Производствено хале със застроена площ от около 34.000м²
  • Офиси, работилница и шоурум със застроена площ от приблизително 2.000 m2
  • Вертикална планировка и външна инфраструктура върху площ от над 100.000м²

Проектирането започна през май 2013г. и обектът успешно бе въведен в експлоатация в края на 2015г.