ABB България-Клон Севлиево

Проектът "Административна Сграда-обслужваща съществуващо предприятие за електрооборудване" на инвеститора "ABB България-Клон Севлиево" ЕООД представлява изграждане на нова административна сграда към вече съществуваща производствена сграда на „АББ България-Клон Севлиево“ АД. Обхватът на услуги на „Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД по проекта включва услуги по Проектиране и Проект мениджмънт.

Новата администрация е двуетажна сграда в непосредствена близост до производствената част, реализирана отново в сътрудничество с Линднер Имобилиен Мениджмънт през 2015г. Двете са свързани посредством две топли връзки. Сградата е с висока степен на енергийна ефективност и отговаря на съвременните принципи за организиране на оптимална работна среда.

Технико-икономически показатели:

  • Застроена площ - 1191,30 м2
  • Разгъната застроена площ - 2387,45 м2