Консултантски услуги

Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД е опитен партньор, предлагащ консултации в областта на недвижимите имоти, отнасящи се до следните процеси:

  • Покупко-Продажби на недвижима собственост
  • Наемане и Отдаване под наем на имоти
  • Проучване на правния статут на имотите и указания
  • Юридически консултации и обслужване, изготвяне на договори за продажба/наем/управление и поддръжка
  • Пазарни проучвания, анализи и прогнози.

За контакти

Тел. +359 2 489 9777
Е-поща: office[at]Lindner-im.com

Проекти

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД реализира множество проекти през последните години, сред които:
» проектите