АВВ България, Клон Петрич

Проектът на АББ България – клон Петрич представлява „Предприятие за продукти ниско напрежение“ и включва строителството на производствена сграда, административна сграда и складова част. Това е втората голяма инвестиция на компанията в региона и петата производствена база в България. Общото РЗП на проекта е 7 361. 75 кв.м.  Предвижда се фабриката да създаде още 420 работни места, когато започне работа на пълни обороти.

Дейността на „Линднер Имобилен Мениджмънт“ ЕООД по проекта включва цялостен пакет от услуги по Проект мениджмънт. Строителството на обекта започна през септември 2018г. и приключи успешно през май 2019г.