Развитие на проекти

Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД е компания, реализирала успешно редица големи проекти на Групата Линднер в България, както и на други външни инвеститори. Компанията разполага с квалифицирани специалисти в областта на развитието на проекти и има опит в разработването на проекти в областта на недвижимите имоти и строителството. Това включва всички необходими проучвания относно пазара, особеностите на терена, инфраструктурата и строителството, правно-юридическата рамка, както и финансов и рисков анализ. Въз основа на тези проучвания екипът на Линднер Имобилиен Мениджмънт разработва цялостна концепция, последвана от планиране и проектиране.

За контакти

Тел. +359 2 489 9777
Е-поща: office[at]Lindner-im.com

Проекти

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД реализира множество проекти през последните години, сред които:
» проектите