Проект мениджмънт

Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД е Проект мениджър на проектите на Групата Линднер в България, сред които Резиденшъл Парк Лозен, Резиденшъл Парк София, Бизнес Парк София и Панорама София, както и на редица външни инвеститори като АББ, Либхер, Теси и др. Повече за проектите на Линднер Имобилиен Мениджмънт може да прочетете тук » Проекти

Като проект мениджър на даден проект Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД извършва организация и контрол на всички процеси по време на предпроектните дейности, проектирането, строителството, а също и гаранционното обслужване на един проект. Целта е неговото успешно и качествено реализиране, спазвайки всички предварително зададени срокове,  финансови и други параметри. Проект мениджърът води комуникацията и заема важно звено между инвеститора и всички останали участници в изпълнението на проекта.

За контакти

Тел. +359 2 489 9777
Е-поща: office[at]Lindner-im.com

Проекти

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД реализира множество проекти през последните години, сред които:
» проектите