Във фокус

Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД се състои от проект-мениджърски екип, който отговаря за надзора на проектирането и строителството, за продажбите и маркетинга на няколко проекта. Така проектите на Линднер започват със закупуването на земята за изграждането на съответния комплекс и завършват с въвеждането на бъдещите ползватели на сградите в тях. За целта дружеството разполага с всички необходими специалисти – високо квалифицирани инженери по всички части, архитекти, маркетинг специалисти, юрисконсулт, както и счетоводен отдел. Инвестиционната програма обхваща проекти в областта на жилищното, индустриалното и офисното строителство, намиращи се на територията на цялата страна.

За контакти

Тел. +359 2 489 9777
Е-поща: office[at]Lindner-im.com

Проекти

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД реализира множество проекти през последните години, сред които:
» проектите