За Групата Линднер

Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД е част от Групата Линднер Германия. Компанията е основана от г-н Ханс Линднер през 1965г. Днес дружеството оперира в целия свят с повече от 30 дъщерни фирми. Освен тях Линднер АД подържа 20 филиала и дъщерни фирми в Германия. Общият брой на наетите служители надвишава 6,000. Линднер АД е един от водещите производители на окачени тавани, двойни подове и системи от разделителни стени в световен мащаб.

За повече информация за Групата Линднер, моля, посетете: www.Lindner-Group.com

За контакти

Тел. +359 2 489 9777
Е-поща: office[at]Lindner-im.com

Проекти

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД реализира множество проекти през последните години, сред които:
» проектите