Проектиране

Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД предлага цялостен обхват от услуги в проектирането на жилищни, офисни и индустриални проекти. В резултат инвеститорите могат да очакват много добра координация в различните етапи на строителството, както и между заинтересованите страни по време на изпълнението на проекта. Компанията използва вътрешни и външни специалисти в процеса на проектиране.

За контакти

Тел. +359 2 489 9777
Е-поща: office[at]Lindner-im.com

Проекти

„Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД реализира множество проекти през последните години, сред които:
» проектите